سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محمدباقر حسینی الست – مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی

چکیده:

زمانی می توان از راهکارهای مدیریتی در ادارة یک جزء بخوبی به ره جست که ارتباط آن جزء با کل را در یک پیکرة واحد و بهم پیوسته نیک بدانیم . زیرا در واقع این ارتباط است که رسالت، فلسفه و ماموریت آن جزء (سازمان) را مشخص می نماید . روشن است که سر منشاء تمام برنامه ریزیها چه در قالب برنامه ریزی استراتژیک و چه در قالب برنامه ریزی سیستمی و غیر آن، درک رسالت،فلسفه و ماموریت سازمان است . در این میان آشکار است که داشتن یک مدل کلی، که نقش و جایگاه هر جزء را مشخص نماید، تا چه حد در طرح ریزیها مفید و موثر خواهد بود . لذا این مقاله سعی در بدست آوردن الگوی مناسب و نیز مسائلی که اطراف این الگو وجود دارد، خواهد داشت . بعبارت دیگر از رأس هرم که ارزشها و آرمانهای نظام می باشد شروع کرده و به سطوح پایین هرم که مباحث تحقیقات، تکنولوژی، صنعت است پرداخته خواهد شد و در هر سطح مسائلی و نکاتی که مترتب بر آنست درحد بسیار موجز بیان خواهد گردید.