سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

حرکت آلودگی در محیطهای متخلخل خاکی با انواع شرایط مرزی نامحدود و نیمه نامحدود همراه با منابع آلودگی خطی و نقطهای دائم تحت قوانین انتقال، انتشار، جذب و زوال را میتوان با استفاده از روشهای حل عددی مورد مطالعه قرار داد. معادله کلی انتقال و انتشار آلودگی در قالب پیچیده ترین تنظیمات طبیعی خویش که ناشی از موج زدن های دینامیکی پیوندهای بین اتمی مواد که آنهم ناشی از چرخش الکترونها می باشند، با یک رویکرد درشت بینانه و متوسط مابانهمورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و میزان غالب بودن هر یک از جملات در معادله انتقال _ انتشاردر شرایط مختلف بررسی شده است. با درنظر گرفتن عبارتهای انتقال (ادوکشن)، انتشار (دیفیوژن)، جذب و زوال به عنوان فرایندهای مؤثرتر در پدیده پخش مواد محلول در محیطهای اشباع، نقش هر کدام از عبارات فوق در معادله کلی انتقال _ انتشار بررسی شده است