سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل توده فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مه
سعید پارسا – دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کا

چکیده:

فراخوانیهای غیر همزمان با هدف افزایش همروندی سهم بسزایی در تسریع برنامه های توزیعی دارند. مسلما انتظار برای دریافت مقادیر بازگشتی از این نوع فراخوانیها تاثیر منفی در ایجاد همروندی دارد. می توان با قرار دادن جملاتی که به هر نحوی به نتایج حاصل از فراخوانی غیر همزمان وابسته اند، در ریسمانهای انتظار، این تاثیر منفی را به حداقل ممکن تقلیل داده، ترتیب بهینه اجرا برای ایجاد حداکثر همروندی را موجب شد. برای این منظور در این مقاله با ار ایه یک ساختار نوین، الگویی برای پیاده سازی فراخوانی های غیرهمزمان ارایه شده تا کارایی بهتری را برای سیستمهای درخواست کننده سرویس یا فراخوانی کننده متدهای راه دور فراهم آورد. استقلال از میان افزار نکته حایز اهمیت دیگری در فراخوانیهای غیر همزمان است که با استفاده از یک طرح لایه ای در الگوی پیشنهادیِ ما، این مشکل از میان برداشته شده است . ارزیابیهای انجام شده در این مقاله گواه بر مطرح شدن الگوی پیشنهادی به عنوان یک استاندارد برای فراخوانیهای غیر همگام راه دور است.