سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیامک نوری – دکترای مهندسی صنایع،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
مهدی زارع مقدم – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمدوحید انشایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

مدیریت پروژه استراتژی اصلی مدیریت سازمانهای با ساختار پروژه ای می باشد و شرکتهای پروژه گرا ، در یک محیط تجاری کاملاٌ پویا ، پروژه ها را برای مواجهه با چالشها و پتانسیلهای جدید انجام می دهند . برای بکارگیری این روش ، می بایستی استراتژی مدیریتی ، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مناسب در سازمان وجود داشته باشد تا زیرساختهای سازمان توان کار بر اساس این روش را داشته باشند . در این تحقیق، با توجه به ساختار وظیفه ای ( تخصصی ) سازمان موجود ، سعی بر این است که سیستمی طراحی شود تا ضمن حفظ ساختار موجود ، به دلیل محدودیتهای تشکیلاتی ، از مزایا و نقاط قوت روش مدیریت پروژه در تعریف ، برنامه ریزی ، اجراء و کنترل پروژه های مهندسی معکوس استفاده شود . مبنای کار استفاده از استاندارد PMBOK و بومی کردن سه مبحث زمان ، هزینه کیفیت از مدیریتهای نه گانه آن ( مدیریت یکپارچگی ، مدیریت محدوده ، مدیریت زمان ، مدیریت هزینه ، مدیریت کیفیت ، مدیریت ریسک ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تدارکات و مدیریت ارتباطات پروژه ) با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود می باشد .عمده مشکلاتی که در راه طراحی این سیستم به نظر می رسد ، یکی فرهنگ سازی مناسب جهت پذیرش و نیز ایجاد انگیزه در مدیران جهت همکاری در پیاده سازی این ساختار است و دیگری تطبیق استاندارد مذکور با ساختار وظیفه ای سازمان موجود می باشد .