سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سوسن اصغری – عضو هیئت علمی دانشگاه و هیئت مدیره انجمن متخصصین محیط زیست ایران

چکیده:

دردنیای امروز توسعه مطلوب و منطبق با حفظ محیط زیست جز از طریق بهره گیری از تکنولوژی تولید پاک ممکن نیست. این معنای استفاده از منابع اولیه در جهت حفظ تعادل طبیعت می باشد. بدین ترتیب باید استراتژی جامعی از مجموعه سیاست های بهره گیری از انرژی و حفاظت زیست تدوین و تعریف کرد. به نحوی که با اجرای آن آثار سوء فرایندها و محصولات صنعتی بر انسان و محیط زیست به حداقل رسد.