سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نهاوندیان – معاون محترم طرح و برنامه ریزی وزارت بازرگانی و رئیس موسسه پژوهشهای با

چکیده:

اخیر بحث پیرامون الگوی مصرف در محافلعلمی و در رسانه های مکتوب صدا وسیما بسیار متداول شده و در این خصوص نظرات مختلفی ارائه شده است . هر یک از متخصصین بر اساس حوزه علمی که در آن تربیتشده اند به مقوله الگوی مصرف از دیدگاه خود توجه می نمایند. در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی و فرهنگی به مقولهالگوی مصرف توجه ویژه شده است.