سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا امیری نیا –
علی بی تعب –

چکیده:

مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی انواع الگوها و نظریه های نوآوری از جمله الگوی خطی نوآوری، نظام نوآوری و مدل مارپیچ سه گانه، سیر تحولی تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنین ایران مورد مطالعه قرار داده و با انجام مورد کاوی تجربه های دفتر همکاریهای فناوری، در زمینه تعامل این سه نهاد، شیوه ها، روشها و الگوهای حاکم بر این تعامل سه گانه، در این تجربه ها را شناسایی نموده و سازگاری آنها را مدل مارپیچ سه گانه نشان دهد .و در انتها بر اساس یافته های بدست آمده پیشنهادهای سیاسی مناسب را در جهت تعامل موفق دولت، صنعت و دانشگاه در ایران ارائه نماید.