سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر بیگلری فدافن – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مجری طرح مقاوم سازی “سازه تاریخی اخ
احسان بیگلری فدافن – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف کلی از انجام این مطالعات تلاش در جهت نگهداری یادما نها و اعتلای فرهنگ مبتنی بر تاریخ گذشته و حفظ حریم اثر تاریخی با توجه به ویژگیهای خود اثر و پیرامون آن و همچنین حفظ و احیای جنبه های خاطره انگیز و افزایش بهره وری از سازه تاریخی در جهت برآوردن برخی نیازهای موجود در منطقه و افزایش بهره وری از فضای پیرامونی سد و دریاچه آن، بخصوص برای مقاصد گردشگری با اعمال کمترین تغییرات ممکن. در این نوشتار پس از ارایه کوتاهی در خصوص موقعیت و تاریخچه سازه و مقوله مرمت در سازه های تاریخی خطوط کلی و جدید در روند مدلسازی تبیین و پس از توضیح ویژگیهای مدل اجزای محدود سد اخلمد به بررسی نتایج حاصل از انالیز پرداخته شده است و در انتها پس از تائید لزوم مقاوم سازی , چندین راهکار بمنظور مقاوم سازی ارایه گردیده و ویژگیهای هر یک ذکر گردیده است