سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید محمد اعرابی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
مرجان فیاضی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دان

چکیده:

امروزه مزیت استراتژیک پایدار ، نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار و بهتر از سایرین ، گروهی مشتمل بر بهترین و درخشان ترین استعدادهای انسانی را جذب ، پرورش و حفظ کنند . سرمایه انسانی قابلیت برآورده کردن همه نیازمندی های استراتژیک یک کشور را داراست اما این منبع استراتژیک زمانی کارا و اثر بخش خواهد بود که همراستا و همسو با سایر عناصر سازمانی قرار گیرد . برای هماهنگی بین استرتژی های سرمایه انسانی با سایر عناصرسازمانی می توان از سه الگوی بخردانه ، فزاینده و همه جانبه استفاده نمود . استفاده از الگوی همه جانبه باعث می گردد تا با افزایش هماهنگی بین عناصر مختلف ، عملکرد افزایش یابد .