سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکیده:

بازاریابی مداوم با هدف پوشش دهی نیازمندی انسان در جهان جریان دارد. در واقع بازاریابی به دنبال ارضای نیازها و خواسته هاست و به طور مداوم تلاش می کند که این کار را بهتر انجام دهد. در حقیقت این شیوه های بهتر ارضای نیاز است که شرکت های موفق را از ناموفق جدا می سازد. امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله بازاریابی در کشورمان ایران، بیش از پیش و فراتر از کشورهای توسعه یافته احساس می شود. به عبارتی بازاریابی یکی از مزایای رقابتی شرکت های امروزی است و مدیریت آن، اثر بخشی و کارآیی برنامه های بازاریابی را بیشتر می کند. یکی از راه های مدیریت اثر بخشی بازاریابی، تدوین الگوی هماهنگ استراتژی های آن است. لذا این مقاله به بیان مدلی جهت هماهنگ نمودن استراتژی های بازاریابی و زیر مجموعه آن با رویکردی نوین می پردازد. در کنار الگوهای عقلایی و طبیعی تدوین استراتژی ، در این مقاله استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک برای هماهنگ نمودن سطوح استراتژی پیشنهاد می گردد. با استفاده از این رویکرد نوین، می توان از استراتژی های بازاریابی و زیر مجموعه آن به عنوان معیاری جهت هماهنگی سایر عناصر و استراتژی های سازمانی نیز استفاده نمود.