سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرج اله رهنورد – عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت دولتی
ایمان محمدعلی تجریشی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی و موسسه عالی آم

چکیده:

دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی برای کشوری که در مراحل اولیه توسعه است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی و ماهیت ثروت ملی حاکم بر آن، این سوال اساسی را پیش روی مسئولان اقتصادی صاحبنظران و کارآفرینان قرار داده است . که کدامین راهکار می تواند ساختار اقتصادی کشور را که دچار ناکارآمدی و عدم تولید ثروت شده است دگرگون کرده و امکان توسعه اقتصادی کشور را در عمل محقق سازد. در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان روندی رو به رشد دارد و طیف وسیعی از کشورها سیاستهای اثربخش توسعه صادرات غیرنفتی را در راس برنامه های اقتصادی خود قرار داده اند به اعتقاد صاحب نظران مسائل اقتصادی، در شرایط کنونی توجه جدی و همه جانبه به سمت صادرات غیرنفیت می تواند از محوریت سیاست گذاری های توسعه اقتصادی باشد بنابراین به منظور موفقیت در زمینه صادرات در هر سطحی از تجزیه و تحلیل ( جامعه و سازمان ) وجود استراتژی های منسجم و همتراز با سایر عناصر سیستم بازرگانی ضروری است. دراین مقاله گونه های استراتژی صادرات و سه زیرسیستم آن یعنی زیرسیستم انتخاب بازار هدف، ورود به بازار و آمیخته بازاریابی با بکارگیری مدل همترازی همه جانبه ( نقاط مرجع استراتژیک) به عنوان معیاری برای همترازی گونه های استراتژی صادرات معرفی می شوند. این مقاله از حیث هدف توصیفی بوده و از منظر نتیجه یک مقاله کاربردی است در این مقاله سطح تحلیل سازمان می باشد.