سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین لسان – دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
فرحناز خواجه نصیری –

چکیده:

الگوی پرسید – پروسید (PRECEDE-PROCEED) یک الگوی برنامه ریزی برای ارتقا بهداشت است. این الگو بر اساس اصول اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت و مدیریت بهداشت طراحی شده است. طراحی این الگو به گونه ای است که مورد قبول آموزش دهندگان و ارتقا دهندگان بهداشت با زمینه های فلسفی و نظری مختلف می باشد. پرسید یک علامت اختصاری از عوامل مستعد کننده (Predisposing)، تقویت کننده (Reinforcing) و قادرکننده (Enabling) در تشخیص آموزشی و ارزش یابی است. این الگو توسط گرین (Green) و همکارانش در سال ۱۹۸۰ طراحی گردید و توجه زیادی بر مداخله و ارزشیابی دارد. سپس پرسید توسعه یافت و در پروسید بسط داده شد پروسید علامت اختصاری از ساختارهای سیاسی، قانونی و سازمانی در توسعه آموزشی و محیطی است. پرسید – پروسید دارای مراحل به هم پیوسته شامل برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی است. طبیعت جامع این الگو بکارگیری آن را در زمینه های مختلف امکان پذیر می سازد. یکی از زمینه های مورد استفاده از این الگو، بکارگیری آن در رفتارهای تغذیه ای و فعالیت های فیزیکی است. نتایج این مطالعات که برخی از آنها در این مقاله معرفی شده اند، نشان داده است که استفاده از الگوی پرسید – پروسید، می تواند در تجزیه و تحلیل مشکلات تغذیه ای، تصحیح رفتارهای تغذیه ای و در ارزشیابی برنامه های بهداشتی ملی به عنوان یک الگوری مفید مورد استفاده قرار گیرد.