سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرتوک زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید مختاریان پور – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودرو ساز خاورمیانه در طی چندین سال اخیر به بکارگیری رو شهای خلاق حل مسأله روی آورده و از این طریق نتایج بسیار ارزشمندی بدست آورده است. دو رویکرد غالب مورد استفاده در این شرکت در حال حاضر متدولوژی های شش سیگما و مهندسی ارزش هستند که هر یک باتوجه به ویژگی ها و ابزارهای خود توانسته اند سهم بسیار زیادی در ارتقاء کیفیت و اثر بخشی فعالیت های شرکت ایفا نمایند.این مقاله با یک مطالعه تطبیقی بین دو رویکرد مهندسی ارزش و شش سیگما و نحوه بکارگیری آنها در شرکت ایران خودرو ، سعی در ارائه یک مدل پیشنهادی برای ارتقاء اثر بخشی کارگاه های مهندسی ارزش شرکت ایران خودرو از طریق بکارگیری ابزارهای برجسته شش سیگما در برنامه کار مهندسی ارزش دارد . در این مقاله پنج ابزار کلیدی شش سیگما که می توانند کارگاه های مهندسی ارزش را در شرکت ایران خودرو اثر بخش تر نماید، یعنی ابزارهای منشور پروژه، برنامه جمع آوری داده، تیم چندسطحی، تحلیل ذینفعان و جلسات پیگیری، در فرآیند مهندسی ارزش جای گرفته و نحوه بکارگیری آنها در برنامه کاری مهندسی ارزش تشریح گردیده است.