سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود پیامی شبستر – گروه فیزیک، پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ساز
طاهره محمودی – گروه فیزیک، پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون ه

چکیده:

در این مقاله، ما با استفاده از نظریه تابعی چگالی در الگوی ژله پایدار و گنجاندن امکان واهلش ساختاری در این الگو به محاسبه ساختار الکترونی و ضخامت تعادلی تیغه های بسیار نازک فلزات ساده آلومینیوم و سدیم – N لایه ای ) ) ۱≤N≤۴ پرداخته و نشان داده ایم که تیغه های آلومینیومی و سدیمی به ترتیب حداکثر تا %۳۵ و %۵۰ نسبت به اندازه تعادلیشان در سیستم بالک منقبض می شوند .