سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – کارشناسی مهندسی صنایع-دفتر مدیریت کیفیت و بهره وری
جواد بداقی – کارشناس بهداشت حرفه ای- واحد ایمنی معاونت بهره برداری

چکیده:

شرکتها می توانند با استفاده از الگوی یکسان سازی و تطبیق سیستمهای مدیریتی، بازنگری جامعی در سیستمهای خود انجام داده و با شناسایی مستندات موجود، در حذف مستندات غیر ضرور اقدام و مستندات ضروری را احصاء نمایند و با استفاده از شناسائی فرآیندها و زیر فرآیندها و ذینفعان هر کدام از فرآیندها و تعیین ارتباط آن با استراتژیها و چگونگی رفع نیاز ذینفعان، به تدوین کتابچه ضوابط اجرائی هر کدام از واحدهای خود اقدام نموده و مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و از تعداد مستندات و فرمهای گزارش دهی مربوط به سیستمهای مختلف مدیریتی جلوگیری نموده و سازمان را از تعدد ممیزیها و ارزیابیها و سیستم زدگی حفظ نمایند و اشتیاق کارکنان خود را در نهادینه سازی سیستمهای مدیریتی فزونی بخشند. برخی مدلهای مورد استفاده در این الگو، مدلهای پذیرفته شده در صنایع بوده و از لحاظ کاربردی بودن امتحان خود را پس داده اند. اصول مطرح شده در این الگو همان اصول ایزو ۹۰۰۰ و مدل تعالیEFQMمی باشد. این الگو با استفاده از تجارب ۹ ساله در امر فرهنگ سازی، استقرار و نگهداری سیستمهای مدیریتی در شرکت برق منطقه ای باختر تهیه شده و در حال اجرا می باشد و تاکنون نتایج خوبی را داشته است و می تواند در مجموعه صنعت برق نیز مورد استفاده قرار گیرد.ضمنا با توجه به نو بودن مقوله اندازه گیری استراتژیها این الگو توانسته، گامی در جهت اندازه گیری استراتژیها بردارد.