سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تهمینه جلالی – گروه فیزیک ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر
احمد محمدی – گروه فیزیک ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر

چکیده:

برهم کنش نوربا ذرات جفت شده وتشکیل پلاسمون سطحی را بررسی کرده و تاثیر پارامترهای گوناگون ازقبیل شعاع نانوذرات فاصله بین آنها وضریب گذردهی محیط اطراف را برروی طیف تشکیل شده را نشان می دهیم ازتکنیک محاسباتی چند قطبی چند گانه برای محاسبه سطح مقطع پراکندگی استفاده شده است نشان داده می شود تغییر پارامترهای مذکور برروی محل وپهنای هر قله تاثیر گذاراست .