سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر وفا غفاریان – دکترای مهندسی صنایع، مدیریت سیستم وبهره وری-استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
آناهیتا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

مدت زمان زیادی نیست که مباحث استرتژی به صنعت خدمات درمانی وارد شده است. عامل اصلی این تحول را باید افزایش فشار فضای رقابتی در یک دوره زمانی نسبتا وتاه دانست که صنعت خدمات درمانی را در یک حرکت جهشی، از یک سیستم خدمات خفته، به یک صنعت بازار محور و دینامیک تبدیل کرده است. جرقه این تغییر در توجه همزمان بخش دولتی و خصوصی به ناکارامدی های روبه افزایش واحدهای درمانی زده شد؛ زمانی که بسیاری از بنگاه ها و موسسات دولتی بزرگ با استفاده از قدرت چانه زنی خود برای تامین خدمات درمانی مورد نیاز و مذاکره روی قیمت مورد نظرشان سازمان های این صنعت را تحت فشار قرار دادند. مدیران بیمارستان شهید هاشمی نژاد(به عنوان یک بیمارستان ولتی-دانشگاهی) دریافتند که بدون تغییرات اساسیدر نحوه عملکرد برنامه ها و الگوها ارائه خدمات، شامسی برای توسعه کمی و کیفی نخواهند داشت. این ادراک به موقع و عمیق از تهدید روز افزونی که این بخش را در برگرفته، پیش رانه تحول بیمارستان شهید هاشمی نژاد دیروز به وضعیت امروز شد. این مقاله به ارائه یافته های حاصل از مطالعه تحلیلی فرایند این تحول میپردازد. در این مطالعه تلاش شده است تا فرایند این تحول از منظر مفاهیم استراتزی الگوسازی و تبیین شود. حاصل کار در قالب شمای کلی یک شبکه مفهومی، الگوی بدست آمده را نشان می دهد. درابتدا مروری بر شاخص های اساسی وضعیت بیمارستان از گذشته تا کنون شده و سپس متدلوژی تحقیق و یافته ای محققین ارائه می شود. تشریح یافته ها و تشخیص رابطه علی بین آنها، نتیجه نهایی کار را در قالب یک الگوی مفهومی شکل می دهد. این الگو نه تنها برای تبیین فرایند این تحول بلکه برای ایجاد تحول در شرایط مشابه مفید و الهام بخش است.