سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حاجی ستوده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
سیدحسین مهاجری – کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق
حامد حقی – کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

مقاوم سازی در علم مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارد ه می باشد. از دیدگاه علمی و اجتماعی، مقاوم سازی یکی از ضرورت های جامعه ایرانی می باشد و با توجه به ضعف های فوق العاده و هزینه های اجرایی روش های نوین برآن شدیم تا از بازیافت مواد و مصالح کهنه بهره بریم. دراین مقاله به بررسی اثر فولاد الیافی ضایعاتی و به طور کلی در این نوشتار ما به بررسی مقاومت فشاری بتن مجهز به الیاف ضایعاتی فولادی پرداختیم. بدین شرح که در طی این آزمایشات بعد از تهیه مصالح و گرفتن آزمایش اسلامپ (که در طی آزمایش اسلامپ کاهش اسلامپ با افزایش مقدار الیاف مشاهده شد). ۱۵ نمونه در مجموع ساخته شد. مشاهده شد که درنمونه های بدون الیاف گسیختگی با جدا شدن بخش هایی از نمونه همراه بود. با ازدیاد مقدار الیاف بخوبی مشاهده گردید که پس از شروع ترک ها، از هم پاشیدگی نمونه کمتر و با افزایش مقدار الیاف پیوستگی ترک ها بعد از گسیختگی، بیشتر محفوظ باقی می ماند. خاصیت پیوستگی بین ترک ها که در اثر الیاف حاصل می شود، در درصدهای بیشتر الیاف بسیار محسوس تر و بویژه توزیع ترک ها در جسم بتنی کاملا یکنواخت تر مشاهده گردید. در نهایت این آزمایشات به این نتیجه رسیدیم که ازدیاد مقاومت فشاری بتن بسیار مطلوب و در حدود الیاف صنعتی استاندارد است.