مقاله امام، اسوه امت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در سفينه از صفحه ۸۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: امام، اسوه امت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسوه – مفهوم لغوي
مقاله اسوه – مفهوم قرآني
مقاله امامت – فرهنگ شيعي
مقاله امام – ويژگيها
مقاله عصمت
مقاله علم لدني
مقاله انتصاب الاهي
مقاله تربيت
مقاله هدايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بررسي لغوي واژگان اسوه و امام، مفاهيم قصد، توجه، پيشوايي، راهنما، شاخص و… به دست مي آيد. مفهوم امامت در ديدگاه كلامي آن «رياست عامه در امور دين و دنيا بر همه مكلفين بر سبيل جانشيني پيامبر” تعريف شده است و در فرهنگ شيعي، امام همه مقامات پيامبر (ص) به جز مقام نبوت را با ويژگيهاي: عصمت، علم خدادادي و انتصاب الاهي دارد.
انسانها به دلايل مختلف؛ به مقتضاي فطرت خويش الگو طلب و الگوپذيرند و در قرآن نيز به نقش الگوپذيري در تربيت تاكيد شده است. از بررسي واژه قرآني اسوه ـ كه سه بار با صفت حسنه ذكر شده است ـ اسوه بودن پيامبر (ص) در تمام شوون هدايتي مشخص مي شود.
ضرورت اسوه بودن امام معصوم (ع) براي هدايت بشر با توجه به ويژگيهاي امام با دلايلي تبيين و با استناد به روايات و متون ادعيه و زيارات، الفاظ متفاوت و شكلهاي متفاوت اسوه بودن امامان معصوم (ع) توضيح داده شده است.