مقاله امام خميني (ره) و بازسازي هويت (از هويت ملي تا هويت سياسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: امام خميني (ره) و بازسازي هويت (از هويت ملي تا هويت سياسي)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ديني سياسي
مقاله هويت ملي
مقاله ملي گرايي
مقاله نگرش امام خميني (ره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه هاي تاريخي، تعلق به گفتمان بازگشت به خويشتن و مهم تر از همه، فهم خاص امام خميني (ره) از اسلام، از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر نگرش ايشان به هويت مي باشند. اين عوامل موجب شدند تا امام خميني در اولويت گذاري مولفه هاي هويت ساز، بيش از همه بر اسلام و فرهنگ ديني تاکيد کرده و در بازسازي هويت ملي پس از انقلاب اسلامي، از زاويه دين به اين مهم بنگرد. اين اولويت هستي شناسانه، به هويت جنبه اي شمول محور و نه دفع گرا مي بخشد. از سويي ديگر، برداشت و نگرش خاص امام (ره) به دين موجب مي شود تا هويت ديني مترادف با هويت سياسي شود. در نگاه امام (ره)، هويت سياسي در طول هويت ديني و از جنس دين است و لذا هويت سياسي به معناي سياسي کردن هويت نيست. نحوه تاثيرگذاري عوامل اشاره شده بر نگرش امام (ره) به هويت، چگونگي بازسازي هويت توسط امام (ره) پس از انقلاب، چگونگي پيوند ميان هويت ديني با هويت سياسي و پيامدهاي آن مهم ترين مسايلي هستند که در اين مقاله به آنها پرداخته شده است.