مقاله امام خميني (ره) و بازسازي هويت ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: امام خميني (ره) و بازسازي هويت ملي ايران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام خميني
مقاله هويت ملي
مقاله مارسيا
مقاله تخريب
مقاله آشفتگي
مقاله بازسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه سروي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دگرگوني هاي نوين ناشي از تغييرات بنيادين در جهان بيني انساني و پيامدهاي اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي ـ عقيدتي و حتي علمي و فناوري آن، بعد از ظهور تجدد جامعه هاي انساني را در نقاط مختلف جهان در معرض وضعيت هاي متفاوتي قرار داد كه بي شباهت به راهيابي افراد در جهان امروز براي سامان هويتي آنها نيست. انقلاب هاي سياسي و اجتماعي به عنوان پديده اي نو از جمله اين تحولات است كه جوامع انقلابي را در معرض چالش ها و تخريب هاي جديد ازجمله چالش هاي هويتي عميق و بنيادين قرار مي دهد. انقلاب اسلامي به منزله نقطه عطفي در بازسازي هويت ملي ايرانيان، از ابعاد و وجوه مختلف داراي اهميت است. يكي از پرسش هاي بنياني اين است كه در فرايند انقلاب و نظام برامده از ان، چگونه «سردرگمي» و آشفتگي ناشي از تخريب هويت ايراني در اثر اقدامات حكومت پهلوي، به تدريج ترميم و بازسازي شد؟
براي پاسخ به اين پرسش، از انديشه و روش حضرت امام خميني(ره). معمار و رهبر انقلاب و نظامي اسلامي، ياري جُسته ايم؛ از الگوي نظري مارسيا و ابعاد چهارگانه ان در سطح جمعي و ملي بهره گرفته ايم و وضعيت هاي ناشي از ان را ترسيم نموده ايم؛ آن گاه در جمع با نظريه سبك رهبري فرهنگي نهضت ها و اصول وضع شده انسان شناختي ان در قالب ايده پژوهش، كه آشفتگي و بازسازي هويت ملي است، پاسخ سوال را به آزمون گذاشته ايم.