سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین صادقی کیا –

چکیده:

رشد و توسعه از دیدگاه امام (ره) مفهومی وسیع و فراگیر دارد به گونه ای که همه ابعاد وجود انسان را شامل شده و او را از تک بعدی و تک ساختی بودن در گرایشات مادی رها ساخته و معنویت، اخلاق، تهذیب نفس و قرب الله را در مسیر اهداف و زندگی او قرار می دهد فرهنگ، هم زیربنای توسعه و هم هدف و نتیجه توسعه تلقی شده است فرهنگ هر ملتی نشانه ی هویت و استقلال اوست. کسب و حفظ استقلال فرهنگ و فکری نشانه حیات و قدرت یک جامعه است. ویرانی و انهدام یک فرهنگ، ویرانی و انهدام یک ملت است تمدن سیمای تجسم یافته ی فرهنگ و از مظاهر برجای ماندنی و باقی آن است همه ی مردم عموما و حکومت خصوصا و بالاخص بخشهای مربوطه همانند حوزه و دانشگاه و … در حفظ و ارتقا و توسعه فرهنگ ملی و اسلامی مسئول می باشند دراین تحقیق به ابعادی از توسعه فرهنگی اشاره شده که دارای سه ویژگی است: ۱- ازدیدگاه امام دارای اولویت و اهمیت می باشد. ۲- این عوامل برآمده از توسعه ی فرهنگی بوده و معلول آن به شمار می آید ۳- همچنین علت و تاثیر گذار بر توسعه فرهنگی نیز تلقی و در رشد و سرعت آن موثر میباشد سوادآموزی ، خودباوری ، حوزه و دانشگاه، آزادی، صداوسیما، و رسانه ها از مباحث این تحقیق است.