سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
هاشم اندیشه – کارشناس ارشد علوم قران و حدیث دانشکده اصول الدین قم

چکیده:
مهدی (عج)، ادامه امام رضا (ع) و آینه تمام نمای اوست. اهداف مهدی (عج) اهداف امام رضا (ع)، و راه او راه امام رضا (ع)، و سلوک او سلوک امام رضا (ع) است. امام رضا (ع) با نام مهدی (عج) شاد می شد و با یاد او خود را تسلیت می داد. بدون مهدی (عج)، تحمل شهامت پدران (علیهم السلام) بر امام رضا (ع) سنگین می نمود. چون بی مژده ی او، رسالت جدش و امامت پدرانش و تمامی انبیاء سلف را ناتمام می یافت. مهدی (عج) باوری، بی شناخت امام رضا (ع) میسور نیست. امام رضا (ع) به چنین فرزندی می بالد و مهدی (عج) نیز بر چنین پدری فخر می فروشد. مناسب است به نمونه هایی از این ارتباط در آیات و روایات بپردازیم.