مقاله امام مهدي احياگر شريعت (۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: امام مهدي احياگر شريعت (۲)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام مهدي
مقاله شبهات
مقاله ناصر قفاري
مقاله کتاب جديد
مقاله سيره خاتم
مقاله ختم نبوت
مقاله نژاد عرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نويسنده کتاب اصول مذهب الشيعه الاماميه الاثني عشريه عرض و نقد که مدعي است شيعيان براي امام مهدي شاني پيامبرانه قايلند و بر اين باورند که او دين اسلام را نسخ مي کند و شريعت جديدي پي مي افکند براي ادعاي خود به روايات گوناگوني استناد جسته است. در اين بخش از مقاله هشت دسته از روايات مورد نظر ايشان که به گمان ايشان حاوي هشت اشکال است نقل و سپس نقد و بررسي مي شوند. در پاسخ به اين شبهات فارغ از ارزيابي سندي روايات مورد استناد ـ که البته در جاي خود بايد پي گيري شود ـ به سه نکته اساسي اشاره مي شود.
نخست اين که برخي از اين روايات مورد پذيرش هيچ يک از عالمان شيعي نبوده و نيست. دوم اين که پاره اي از اين احاديث با الفاظ و مضموني مشابه در منابع اهل سنت نيز روايت شده است و سوم اين که برخي از اشکالات نويسنده مورد نظر ناشي از گزينش معني دار روايات و تغافل از ساير روايات مربوط بوده است در حالي که با توجه به مجموعه روايات مي توان به معناي واقعي آنها بدون کمترين اشکالي پي برد.