مقاله «امتداد» از ديدگاه لايب نيتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: «امتداد» از ديدگاه لايب نيتس
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امتداد
مقاله اتصال
مقاله مكان
مقاله نيرو
مقاله نامتناهي
مقاله لايب نيتس
مقاله مناد
مقاله اتم
مقاله خلا
مقاله ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانكي پورفرد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شكل گيري افكار لايب نيتس در مورد امتداد و مكان، و ارتباط آن دو با هم، نشان مي دهد كه لايب نيتس چگونه با نفي جوهريت امتداد، نيرو را اصل اشيا و امتداد مي داند. ضمن آنكه بر اين اساس، او از ثنويت دكارتي و كانتي خارج مي شود و اصل اشيا را روحاني مي داند. لايب نيتس امتداد، ماده، و مكان را سطح پديداري، و واقعيتي اشتقاقي مي انگارد؛ در نتيجه، از اينكه جهان را از هر دو سو ـ درون و برون ـ نامتناهي بداند ابايي ندارد، بنابراين اتم و خلا را منكر مي شود و اصل اشيا را نقاطي متافيزيكي مي شمارد كه «مناد» نام دارند، داراي حيات و ادراك اند، و به اطراف احاطه بروني دارند. وي بدين ترتيب، اتصال را توضيح مي دهد.