مقاله امتناع برهان صديقين بدون پيش فرض فلسفي در منطق جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۷۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: امتناع برهان صديقين بدون پيش فرض فلسفي در منطق جديد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطق وجهي
مقاله وجوب
مقاله وجود
مقاله منطق مرتبه دوم
مقاله برهان صديقين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي نيازي با عدالتي جامع محقق مي شود. تحقق چنين عدالتي فرض داشتن نظريه اي جامع در مورد عدالت است. فرضيه مقاله اکتشاف چنين نظريه اي است که از گزاره هاي ذيل تشکيل مي شود:
عدالت واژه اي است اجتماعي، و به معناي استقامت جامعه يا نظام ديني در طريق شرع مي باشد.
فقيه جامعه اسلامي با توجه به مصالح و مفاسد واقعي قوانين کشور را از طريق ابزارهاي مدرن قانون گذاري وضع مي کند.
خير و سعادت بر حق و الزام مقدم است. اما خير و سعادت بشر فقط با عبوديت و الزام هاي ناشي از شرع بدست مي آيد.
جامعه عادل و متعادل از ديدگاه اسلام با نهادهاي ذيل شناخته مي شود: حقوق طبيعي و فطري، قانون الهي، برابري، برادري، عقلانيت و مصلحت.
خير و سعادت بر حق و الزام مقدم است، اما خير و سعادت بشر فقط با عبوديت و الزام هاي ناشي از شرع بدست مي آيد.
جامعه عادل و متعادل از ديدگاه اسلام با نهادهاي ذيل شناخته مي شود، حقوق طبيعي و فطري، قانون الهي، برابري، برادري، عقلانيت و مصلحت.