مقاله امكان، ضرورت و جايگاه اقتصاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۵۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: امكان، ضرورت و جايگاه اقتصاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم اقتصاد اسلامي
مقاله جهان بيني
مقاله اقتصاد اثباتي و دستوري
مقاله ترابط هست ها و بايدها
مقاله فلسفه و مكتب اقتصادي
مقاله نظام اقتصادي
مقاله رژيم اقتصادي
مقاله هماهنگي منافع فرد و اجتماع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي نيا علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيدايش هر علمي همچون ديگر پديده ها به تحقق مقدماتي نياز دارد. يكي از مقدمات لازم براي اين امر، تصور و تصديق انديشه وران درباره امكان، ضرورت و جايگاه آن علم است، زيرا در اين صورت، مجال ذهني آنان براي تكوين گزاره هاي نو و تدوين آن به صورت علم، آماده تر مي شود. پرسش درباره «امكان علم اقتصاد اسلامي» نيز از مباحثي است كه ذهن انديشه وران، به ويژه اقتصاددانان اسلامي را به خود مشغول كرده است. اين مقاله مي كوشد با روش منطقي، مباني نظري ساختاري را بررسي كند كه مطابق آن مي توان درباره اين مساله داوري روشني داشت. مطالعه پيش گفته به روش تطبيقي ـ مقايسه اي با اقتصاد كلاسيك صورت پذيرفته تا اين تجربه عمل شده، نمونه اي جهت اثبات پذيري اين ساختار باشد. تطبيق اين ساختار بر برخي موضوعات نيز در همين جهت است.