مقاله امكان تنظيم حساسيت به بخار اتانل در حسگرهاي گاز دو لايه اي ZnO/SnO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: امكان تنظيم حساسيت به بخار اتانل در حسگرهاي گاز دو لايه اي ZnO/SnO2
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسگر مقاومتي گاز
مقاله اكسيد قلع
مقاله اكسيد روي
مقاله حساسيت
مقاله PVD
مقاله تبخير با باريكه الكتروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عروتي نيا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افضل زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين بابايي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، حساسيت به بخار اتانل در حسگرهاي مقاومتي گاز ساخته شده بر مبناي لايه هاي نازك SnO2 و دولايه اي ZnO/SnO2 بررسي مي شود. لايه هاي اكسيدفلزي حساس به گاز و اتصالات اهمي پلاتين را به روشPVD1  و با استفاده از «تبخير با باريكه الكتروني» در خلا، روي زير پايه پورسلاني لايه نشاني و نمونه هاي حاصل در دماهاي مختلف ترميم حرارتي شده است. نقش دماي فرايند در تعيين انرژي فعال سازي هدايت الكتريكي لايه بررسي و ملاحظه شد كه با تغيير دما، انرژي فعال سازي هدايت و حساسيت مقاومت الكتريكي در لايه هاي دوگانه ZnO/SnO2 به بخار اتانل قابل تغيير و تنظيم است. حساسيت حسگرهاي گاز ساخته شده با لايه هاي SnO2 و ZnO/SnO2 به اتمسفر حاوي بخار اتانل، اندازه گيري و با يگديگر مقايسه شد. نتايج نشان مي دهد كه در شرايط ساخت و آزمون يكسان، حساسيت حسگر دولايه ايZnO/SnO2  به بخار اتانل ۱٫۶ برابر بيشتر از حساسيت حسگر تك لايه SnO2 است. استفاده از اين روش براي كنترل حساسيت و ارايه يك درجه آزادي بيشتر در طراحي حسگرهاي گاز، براي اولين بار در اين مقاله مطرح مي شود.