مقاله امكان سنجي استفاده از دانه هاي مورينگا پرگرينا در مقايسه با آلوم و پلي آلومينيم كلرايد در تصفيه فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: امكان سنجي استفاده از دانه هاي مورينگا پرگرينا در مقايسه با آلوم و پلي آلومينيم كلرايد در تصفيه فاضلاب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوم
مقاله پلي آلومينيم كلرايد
مقاله تصفيه فاضلاب
مقاله مورينگا پرگرينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري برازجاني سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: عليايي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بسياري از نقاط خشک و نيمه خشک جهان رواناب شهري به عنوان يکي از منابع آب قابل احيا و با ارزش مطرح است. تصفيه فاضلاب شهرها، ضمن حفظ محيط زيست، سبب بهره برداري از فاضلاب، استحصال و بازيافت آب مصرفي مي شود. هدف از اين تحقيق ارزيابي امكان استفاده از پودر دانه هاي پرگرينا در عمليات تصفيه فاضلاب در مقايسه با آلوم و پلي آلومينيم كلرايد (پک) است.
روش بررسي: آزمايش هاي مربوط به لخته سازي و انعقاد توسط دستگاه جار انجام پذيرفت. هم چنين اندازه گيري پارامترهاي کيفي فاضلاب توسط روش هاي موجود در کتاب استاندارد متد انجام گرفت. لازم به ذکر است، منشا فاضلاب استفاده شده در اين مطالعه، فاضلاب خانگي است.
يافته ها: بررسي ها نشان داد که در غلظت بهينه پرگرينا درصد زدايش کدورت، سختي کل، سختي کلسيم، سختي منيزيم، کل کليفرم ها و اشرشياکلي به ترتيب برابر ۹۵٫۱۱،۳۸ ، ۵۵٫۵، ۴۶٫۶، ۹۷ و ۹۷ درصد است. يافته ها حاکي از افزايش راندمان مواد در صورت ترکيب پرگرينا با آلوم مي باشد، شايان ذکر است که زدايش کدورت رابطه مستقيمي با درصد زدايش کليفرم ها دارد، به طوري که با افزايش درصد کاهش کدورت ميزان زدايش کليفرم ها نيز افزايش مي يابد. بيش ترين درصد زدايش اشرشيا توسط آلوم و ترکيب پلي آلومينيم كلرايد با پرگرينا برابر ۱۰۰ درصد است. در غلظت بهينه مواد فوق کيفيت فاضلاب تصفيه شده در محدوده استانداردهاي محيط زيست جهت تخليه به آب هاي سطحي، چاه جذب و يا استفاده در آبياري است.
نتيجه گيري: نتايج برآمده از اين تحقيق نشان داد اين پساب را مي توان در انواع روش هاي آبياري به جز آبياري باراني به دليل ايجاد سوختگي در برگ ها (بالا بودن هدايت الکتريکي) استفاده نمود. هم چنين با توجه به هزينه کم دانه هاي پرگرينا و عملکرد خوب آن در عمليات تصفيه پيشنهاد مي شود که از اين گياه به عنوان جايگزيني براي پلي آلومينيم كلرايد و آلوم براي تصفيه فاضلاب استفاده گردد.