مقاله امكان سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي در ايجاد و تعيين مركزيت واحد هاي اداري – سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: امكان سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي در ايجاد و تعيين مركزيت واحد هاي اداري – سياسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله سنجش از دور
مقاله تقسيمات سياسي – اداري
مقاله كرج
مقاله مكان يابي
مقاله تحليل شبكه
مقاله تحليل چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه نظام سياسي در هر كشور نحوه مديريت بر سرزمين را مشخص مي كند، اما مديريت بر يك سرزمين بدون تقسيم آن به  واحدهاي كوچكتر امكان پذير نيست. در اين بين مركزيت، مجاورت و مرزهاي واحد اداري- سياسي سه پارامتر اصلي موثر در ناحيه  بندي فضا به منظور تقسيمات كشوري است. شهرستان كرج از توابع استان تهران با جمعيت انبوه و پتانسيل هاي بسيار داراي سه بخش آسارا، مركزي و اشتهارد است كه به نظر مي رسد بخش مركزي شهرستان كه متراكم ترين منطقه جمعيتي اين شهرستان مي باشد، امكان تفكيك به بخش هاي كوچكتر به نحوي كه امكان دسترسي مطلوب تر ساكنان آن به خدمات اداري فراهم شود را داراست. ولي انتخاب مركزيت در بين شهرهاي آن به  خاطر رقابت شديد ميان آنها به نحوي كه با حداقل تنش اجتماعي همراه باشد، دشوار است. از اينرو پژوهش حاضركوشيده است با استفاده از تكنيك هاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور ايجاد بخش يا بخش هاي جديد در منطقه امكان سنجي شده و مناسب ترين مكان ها به عنوان مركز بخش هاي جديد معرفي شود.
بخشي از تلاش صورت  گرفته به  اين امر اختصاص يافت كه داده هاي مورد نياز در تعيين مركزيت از تصاوير ماهواره اي و با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور استخراج شود، همچنين تحليل دسترسي براي تعيين مركزيت در محيط GIS برداري امكان پذير گرديد كه در نهايت براي اخذ نتيجه نهايي، تصميم گيري براي بهترين دسترسي در محيط GIS رستري صورت گرفت. در كنار موارد فوق تحليل هاي ديگري همچون تحليل فواصل نيز لحاظ شدند، در آخر تمامي تحليل ها در فرايند ارزيابي چند متغيره در محيط GIS رستري شركت داده شد و معلوم شد كه تنها امكان ايجاد يك بخش در منطقه موجود بوده و از اين رو تنها انتخاب يك مركز مورد نياز است. ارزيابي سناريوهاي مختلف در فرآيند ارزيابي چند متغيره نشان داد كه بهترين تصميم در صورت اختصاص وزن بيشتر به مركزيت دهستان – كه در قانون تقسيمات كشوري مد نظر قرار گرفته است – محمد شهر و در غير اين صورت ماهدشت حايز بالاترين امتياز براي مركزيت مي باشد.