مقاله امكان سنجي وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۵۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: امكان سنجي وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ايران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چارچوب قانوني وقف
مقاله وقف سهام و پول
مقاله نهاد مالي وقف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحي مقدم غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سياح سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نورعيني محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدمت نهاد وقف، به تاريخ اسلام از زمان پيامبر اكرم (ص) مربوط مي شود. هرچند سنت ها و رسوم بسياري با كاركرد مشابه، قبل از اسلام نيز وجود داشته است؛ ولي اسلام اولين آيين آسماني بود كه چارچوب قانوني آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعيين كرد. به همين ترتيب بود كه وقف به ابزاري تبديل شد كه مسلمانان با استفاده از آن به بدون نياز به دولت، به تامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي، مثل آموزش، بهداشت، امنيت جامعه، كسب و كار تجاري، حمل و نقل، كمك به محرومان، ايجاد شغل، حمايت از كشاورزان و بخشهاي صنعتي پرداختند. مهم ترين هدف اين مقاله تاكيد بر اهميت شكل گيري نهاد مالي وقف، به عنوان يك موسسه غيرانتفاعي و بيان اين واقعيت است كه اين نهاد مي تواند در تامين مالي بخش هاي نيازمند دنياي اسلام موثر و مفيد واقع شود. براي دستيابي به اين هدف، در اين مقاله روي دو بخش اصلي متمركز مي شويم: اول، چارچوب قانوني و فقهي وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهيم داد و سپس با تاكيد بر نقش موسس هاي غير انتفاعي در كشورهاي پيشرفته، به ارايه مدلي پويا از يك نهاد كارآمد وقف مي پردازيم كه دو نقش حداكثرسازي ثروت واقفان صندوق و همچنين بهينه سازي فراگرد تخصيص منابع را با رعايت محدوده هاي شرع مقدس (و از جمله خواسته هاي واقفان)، باهم انجام مي دهد.