مقاله امنيت انرژي، دو روي يك سكه: امنيت عرضه و امنيت تقاضاي انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: امنيت انرژي، دو روي يك سكه: امنيت عرضه و امنيت تقاضاي انرژي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت انرژي
مقاله عرضه
مقاله تقاضا
مقاله ظرفيت مازاد
مقاله ثبات سياسي و اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزرعتي‌ محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مدت هاي مديدي است كه امنيت انرژي از دغدغه هاي كشورهاي صنعتي و مصرف كننده عمده انرژي بوده است. ايده امنيت عرضه انرژي با شكل گيري آژانس بين المللي انرژي (IEA) همراه شد كه در آن سيستم واكنش سريع براي وضعيت اضطراري در عرضه نفت تدوين و مورد توافق تمامي اعضاي آن قرار گرفت. از آنجايي كه نفت و گاز بيشترين سهم را در سبد انرژي جهان داراست بنابراين امنيت انرژي بيشتر به امنيت نفت و گاز اشاره دارد. مفهوم امنيت انرژي در طول زمان تغيير يافته و اكنون شامل امنيت عرضه و نيز امنيت تقاضاي انرژي است. همچنين بدون ثبات سياسي و اقتصادي کشورهاي توليد و مصرف كنندگان انرژي دست يابي به امنيت بلندمدت و متداوم انرژي غيرممكن است. اين نكته مهمي است كه گاه از چشم مصرف كنندگان بزرگ صنعتي و بخصوص قدرت هاي بزرگ پوشيده مي ماند. اين مقاله نشان مي دهد كه امنيت انرژي يك مفهوم چند بعدي است و بر اساس اين ابعاد چندگانه كه در آن توليدكنندگان، مصرف كنندگان و سرمايه گذاران در ريسك ها با همديگر مشاركت دارند، يك امنيت انرژي پايدارتر قابل حصول است.