مقاله امنيت ملي و حقوق متهم؛ مطالعه تطبيقي آيين دادرسي در قبال اقدامات تروريستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: امنيت ملي و حقوق متهم؛ مطالعه تطبيقي آيين دادرسي در قبال اقدامات تروريستي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقدامات تروريستي
مقاله امنيت ملي
مقاله متهم يا مظنون تروريستي
مقاله آيين دادرسي کيفري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيوند تنگاتنگ قوانين  کيفري با امنيت ملي براي پيکار با اقدام هاي تروريستي، چهره مرکبي از حقوق کيفري پديد آورده که به واسطه آن، هرچند اين قانون ها و به ويژه، مقررات شکلي آن افزاري براي بازداشتن دست اندازي دولت ها به حقوق و آزادي هاي فردي به شمار مي آيد، ولي در همان حال، وسيله اي است براي قدرت تا اقدامات سخت گيرانه و تدابير محدودکننده به نفع امنيت ملي را مشروعيت بخشد.
قوانين ضد تروريسم به بهانه اينکه تروريست ها، مجرمين خطرناک، سازمان يافته، متعصب و غير قابل اصلاح هستند و غالبا مورد حمايت مادي و معنوي مردم يا دولت ها قرار مي گيرند، آيين دادرسي سخت و محدودکننده اي به کار گرفته اند که نه تنها مظنونان تروريستي را دربرگرفته، بلکه نشانه هاي آن بر حقوق و آزادي هاي شهروندان نيز بروز کرده است.