مقاله امنيت پايدار در خليج فارس: موانع و سازوکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۳۶ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: امنيت پايدار در خليج فارس: موانع و سازوکارها
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله امنيت پايدار
مقاله امنيت جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسي موانع ايجاد امنيت پايدار در منطقه خليج فارس و ارايه الگو و ساز و کارهاي مناسب براي ايجاد ثبات و امنيت پايدار در اين منطقه است. در اين راستا چارچوب نظري مجموعه امنيتي منطقه اي که از سوي بوزان مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومي مناسب و جامع براي بررسي شرايط امنيتي خليج فارس مورد تبيين قرار مي گيرد. تسلط تهديد، رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهاي دوستي و دشمني بازيگران مجموعه امنيتي خليج فارس و موارد ديگري مانند رقابت هاي تسليحاتي و اختلافات سياسي و ايدئولوژيک در سطح منطقه اي از موانع عمده شکل گيري امنيت پايدار در خليج فارس محسوب مي شوند. آمريکا به عنوان بازيگري مداخله گر در مجموعه امنيتي خليج فارس محسوب مي شود که مانع از توسعه همکاري هاي منطقه اي شده است و حتي سياست هاي آن به تشديد رقابت ها و خصومت ها انجاميده است. در اين راستا با توجه به موانع درون منطقه اي و برون منطقه اي ايجاد امنيت پايدار در خليج فارس، الگوي امنيتي مشارکتي و همکاري جويانه و سازوکارهاي مرتبط با آن براي بهبود شرايط امنيتي در خليج فارس پيشنهاد مي شود.