سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
بهروز نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
سیمین حق نظری – دانشگاه زنجان
مرضیه بلندی – دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:
قندهای معمولی درافرادسالم مفید و قابل جذب هستند ولی درافراد با بیماریهای متابولیکی نظیر دیابت و هیپوگلیسمی باعث بروز مشکلات متعدد میشوند به همین دلیل این بیماران ازمصرف محصولات شیرین محروم هستند لذا برای حل مشکل این گروه و همچنین افرادی که به دلیل چاقی میبایستی میزان انرژی مصرفی خود را محدود نمایند می بایست محصولی جایگزین ارایه نمود تا قادر به دریافت ترکیبات مغذی لبنی با یک ترکیب بی ضرر باشند لذا دراین مقاله مزایای کاربرد سوکرالوز درمحصولات غذایی پیشینه کاربرد این ترکیب و اینده فراروی آن برای استفاده هرچه بیشتر درمحصولات غذایی به خصوص درمحصولات لبنی بررسی شده است همچنین ازسوکرالوز به جای قند استفاده شده است اگرچه سوکرالوز ازکلرینه کردن قندمعمولی ساخته میشود ولی اصلا کالری زا نیست زیرا این ماده دربدن هضم نمی شود باتمام فوایدی که ساکاروز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی با ویژگیهای عملکردی ممتاز دارد به دلیل ارتابط با برخی مشکلات سلامتی نظیر فشارخون افزایش سطح گلوکز و انسولین خون که به ویژه برای دیابتی ها مضر است و ازطرفی به دلیل مسائل اقتصادی و تکنولوژیکی پژوهشهای روزافزونی جهت جایگزینی مناسب شکر با سایر شیرین کننده ها دردست انجام است