سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین قاسمی – مشاور عالی سابق تغذیه – صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) نیویورک

چکیده:

کنگره های علمی عمدتا سعی می کنند که تازه های علم روز را به بحث بگذارند تا از این طریق به نشر دانش و رشد علمی جامعه کمکی کرده باشند. برگزار کنندگان چهارمین کنگره تغذیه ایران علاوه بر این که امکانات ارائه تازه های علمی رشته تغذیه را به خوبی فراهم آورده اند با یک تصمیم شجاعانه از پهنه بحث علم فراتر رفته و کنکاشی در زمینه گذر از علم به عمل را به عنوان تم اصلی این کنگره انتخاب نموده اند. بدین ترتیب ضمن تلاش در نوآوری توأم با ریسک پذیری می خواهیم بحث را به حوزه های ناشناخته بکشانیم و امیدواریم که در انتهای این کنگره درک بهتری در زمینه استفاده از علم برای شناخت و حل مشکلات غذا و تغذیه کشور داشته باشیم. طبیعی است که تم کنگره تاکید بیشتری بر تجربیات کاربردی را می طلبد.