سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره فولادبند –

چکیده:

با در نظر گرفتن اهداف و کارکردهای اصلی یک مرکز داده مشخص می شود که موضوع امنیت در مراکزداده از مباحث اصلی وکلیدی می باشد.امنیت در مراکز داده در لایه های مختلفی مطرح است. در حقیقت در معماری ی کمرکز داده و در بخش های مختلف سیستمی آن می توان مباحث مختلف امنیتی را مشاهده کرد یکی از مهمترین این مباحث موضوع کنترل دسترسی می باشد که مبتنی بر تکنیکهای مختلف تشخیص هویت و تصدیق اصالت استو یکی از تکنیکهای تصدیق اصالت مورد استفاده در مراکز داده استفاده از تکنولوژی بیومتریک است.در این مقاله پس از بررسی مقدماتی در خصوص امنیت در مراکز داده و معرفی موضوع کنترل دسترسی و تشخیص هویت و تصدیق اصالت، بطور دقیق تر در مورد تکنولوژی بیومتری کصحبت خواهیم کرد.