سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صابری –
بهروز مراغه چی –

چکیده:

روابط پاشندگی امواج متقارن سمتی درون موجبر فلزی استوانه ای که کاملاً با پرتو الکترونی نسبیتی و تحت تأثیر میدان مغناطیسی محوری پر شده در چارچوب نظریه سیال سرد مورد بررسی قرار گرفته است. اثر خود- میدانها با در نظر گرفتن چرخش پرتو وارد شده است. با یک تحلیل الکترومغناطیسی کلی، امواج الکتروستاتیک و الکترومغناطیس مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان تقریبی برای ساده سازی، امواج به صورت مدهای TM و TE جداسازی شده اند و مؤلفه های مانند مؤلفه های امواج درون موجبر خالی در نظر گرفته شده اند. با حل عددی روابط پاشندگی به دست آمده، خصوصیات مدها مورد بررسی قرار گرفته اند.