سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسکندری قادی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم و فنون مازندران
سیامک ستار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم و فنون م

چکیده:

در مقاله حاضر با حل معادلات موج در یک محیط با رفتار ایزوتروپ جانبی و برقراری شرایط مرزی به علت تحریک قائم یک سطح د لخواه از سطح زمین در فضای زمانی در حالت متقارن محوری جواب کلی انتشار امواج تنشی به دست می آید. جواب معادلات موج با استفاده از تبدیلات انتگرالی در فضای لاپلاس – هنکل بدست می آیند. با استفاده از روشCagniard-De Hoop تبدیلات معکوس لاپلاس روی پاسخها انجام شده و با تبدیل معکوس هنکل پاسخها به صورتانتگرالهایی با کران محدود در فضای حقیقی ارائه میگرد ند. این پاسخها برای حالتی که تغییرات بارگذاری بر حسب زمان به صورت تابع هویساید می باشد، با استفاده از روش های انتگرالگیری عددی برآورد میگردند.