سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی رحیمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
صمد روشن انتظار – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی د
عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز
حبیب تجلی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی د

چکیده:

وجود امواج سطحی پسرو در فصل مشترک یک شبهه ماده ی چپگرد و یک بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی شبه مواد تک منفی بررسی و نشان داده می شود که در ساختار پیشنهادی فقط امواج سطحی پسرو قابل مشاهده است . به علاوه نشان داده می شود که وجود امواج سطحی TE و TMبه ضخامت لایه های تک منفی در بلورهای فوتونیکی بستگی دارد