سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا رجایی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، او ین ، تهران
همایون اشراقی – دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

معادلات امواج شبه ساده دو بعدی در سیالی با اتلاف کوچک، با استفاده از روش محاسبه امواج ریمانی چند بعدی بد ست می آیند . اگر چه این جوابها با جواب امواج ریمانیمتفاوت دارند ولی اصطلاحا به آنها امواج شبه ساده می گویند . در معادله برگر دو بعدی برای فاز موج، کمیتهای غیر خطی کوچک تا مرتبه دوم نگه داشته می شوند . این معادله جوابهای گوناگونی دارد . امواج رونده یکی از جوابهاست . با عبور این موج از هر نقطه سیال پارامترهای فیزیکی افزایش یا کاهش می یابند