سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدابوترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با عبور سیالات از اطراف موانع موجود در مسیر جریان، امواج عمود بر جریان که از نوع امواج عرضی هستند ایجاد می شود. پدیده امواجید. با عبور سیال از اطراف موانع عمود بر مسیر Ĥ عمود بر جریان هم در مجاری روبسته سیال گاز و هم در مجاری روباز سیال مایع بوجود میجریان در لبه ابتدایی موانع لایه مرزی شکل می گیرد. ازهمپوشانی ورتکس ایجاد شده از هر کدام از موانع، امواج سطحی که راستای انتشارشان عمود بر جهت جریان سیال است تشکیل می گردد.در این تحقیق در حالتی که موانع موجود در مسیر جریان، درکفیک فلوم آزمایشگاهی به صورت مستغرق هستند، تشکیل امواج عمود برجریان بررسی شده است. موانع مسیر، استوانه های چوبی به قطر ۲۵ میلیمتر می باشند که در ۶ آرایش متفاوت با فواصل مختلف روی صفحات پلاکسی گلاس کف فلوم پیچ می شوند. ارتفاع اولیه موانع استوانه ای درحالت مستغرق با توجه به عمق جریان درون فلوم آزمایشگاهی زمانی که موج نوع n=1 با حداکثر دامنه در حالت غیر مستغرق موانع ایجادشده، بدست آمده است.