مقاله اميل دورکيم و تامل در باب تعليم و تربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: اميل دورکيم و تامل در باب تعليم و تربيت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فييو زان كلود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اميل دورکيم (۱۸۵۲-۱۹۱۷) به تعليم و تربيت در قالب طرح برساختن گونه اي دانش اجتماعي حقيقي انديشيده است. طرحي که خود در بستري چندگانه شکل گرفته است: محيط کودکي دورکيم، وضعيت تاريخي فرانسه پس از نبرد سال ۱۸۷۰ با آلمان و شکستش در اين جنگ، و دوران طولاني کشمکش هاي اجتماعي و سياسي فرانسه پس از آن.