سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی طهرانچی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتو اپتیک
مجید قناعت شعار – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتو اپتیک
محمدهادی خاکساران – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتو اپتیک
سیدمجید محسنی ارمکی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتو اپتیک

چکیده:

امپدانس مغناطیسی مواد فرومغناطیس نرم در گستره میکروموج حاوی اطلاعات مفیدی در مورد رفتار آنها مثل تشدید فرومغناطیسی است . در این مقاله نتایج اندازه گیری کمیت مذکور برای نمونه نوار آهن پایه Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 در دو حالت خام و پخت داده شده گزارش شده است . امکان وقوع تشدید فرومغناطیسی در میدان های ضعیف تر بر اثر ایجاد نانوساختار و بالارفتن نظم مغناطیسی در نمونه بعد از بازپخت حرارتی کاملاً مشهود است . تغییرات خطی مجذور فرکانس امپدانس بیشینه بر حسب میدان تأیید کننده وقوع تشدید فرومغناطیسی و نیز وجود مغناطش اشباع بزرگ در مقایسه با اندازه میدان اعمالی است .