کارتهای «See also) نیز شما را به موضوعاتی که امکان دارد موضوع موردنظر شما را به نحوی مورد بحث قرار داده باشد هدایت می نماید. از طرفی کارتهای دیگری (امکان دارد) وجود داشته باشد که مربوط به مجموعه های به خصوصی بوده و برحسب نام مؤسسه ی انتشار دهنده مرتب می شوند. اسم نشریه و نام مؤسسه یا شماره  سری را از روی کارت به کتابدار بدهید آنرا در اختیار شما قرار خواهد به خاطر اینکه مدت استفاده از کتابها در کتابخانه ها محدود است چنانچه کتابی مورد احتیاج شما باشد که آنرا دیگری برده باشد میتوانید با متصدی میز اطلاعات تماس گرفته و آنرا به نام خود رزرو کنید تا به محض برگشتن آنرا برای شما نگهداری کنند.

در مورد استفاده از دریای بیکران کتاب ها باید تمرین زیاد داشت تا بتوان هر کتاب یا موضوعی را که مورد نظر است با صرف کمترین زمان ممکن و با کمال سهولت پیدا کرد. باید توجه داشت که کارتهای مشخصات کتاب ها یا برگه های کتاب خود یکی از بهترین منابع برای یافتن کتابهای مورد نظر میباشند. در بسیاری از موارد با دانستن نام نویسنده یا موضوع مورد نظر (بدون مراجعه به اتاقی منابع) میتوان از روی همین برگه ها کتاب موردنظر را به راحتی پیدا کرده و آنها را مورد مطالعه قرار داد. (معمولاً برای تکمیل لیستی که در اتاقی منابع تهیه دیدهایم نیز باید از این طریق اقدام کرد). فرض کنیم میخواهیم مقالهای در مورد (اثر حرارت در جوانه زدن بذر) تهیه کنیم. چون این موضوع آنقدر کلی نیست که کتابی در مورد آن نوشته شده باشد ناچار باید به دنبال کتابهایی که امکان دارد این بحث را پیش کشیده باشند گردیم.

چنانچه در میان فهرست کتابها نام کتابهای به خصوصی را یافته و یادداشت کرده باشیم که چه بهتر، وگرنه (و شاید برای تکمیل لیست خود) زیر عناوین: فیزیولژی گیاهی، بذر گیاه شناسی، زندگی گیاهان، گیاه و محیط زیست و مانند آن را جستجو کرده و کتابهایی را که در این موارد نوشته شده به دست میآوریم. از طرفی فکر میکنیم و میبینیم امکان دارد در کتابهای مربوط به تهیه  بذر، غلات، گیاهی، زراعت و یا هر موضوع کلی دیگری که رابطه ای با مطلب مورد نظر ما دارد اطلاعات مفیدی به دست آوریم لذا این گونه کتابها را نیز از نظر دور نخواهیم داشست. بعد یک یک این کتابها را به طور سطحی مورد بررسی قرار میدهیم (البته با مراجعه به فهرست مندرجات هر کتاب و مشاهده  سرفصلها و جزئیات مربوط به هرفصل) چنانچه در آن کتاب مطلبی مربوط به کار ما وجود داشت آن کتاب را برای مطالعه و یادداشت برداری نگه میداریم. با فرض کنیم بخواهیم مقالهای در مورد جنبه  خاصی از شعر حافظ تهیه کنیم. ابتدا لیست کلیه  کتابهایی را که تحت عنوان «تاریخ ادبیات ایران» در کتابخانه موجود است تهیه می نماییم.

بعد باید ببینیم که مقاله هایی مربوط به حافظ در چه کتابهای دیگری ممکن است پیدا شود. به دنبال کتابهایی که با نام حافظ وجود دارد می گردیم. سپس می پردازیم به شعرای معاصر حافظ که امکان دارد با حافظ مقایسه شده باشند. بعد – با توجه به اینکه حافظ غزلسرا بوده است – به دنبال کتابهای مربوط به غزل و غزلسرائی می گردیم. همچنین فهرست کتابهای شعرشناسی و سبک شناسی را تهیه می نماییم و به همین ترتیب، با توجه به سایر جنبه هایی که ممکن است به ما کمک کند ادامه می دهیم.