سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن برهانی – مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

از آنجائی که هم اکنون محاسبه پارامترهای اصلی پرداخت مبلغ کیلومتراژ از جمله کیلومتر سیر ، مدت زمان تحویل ، توقف و مانور قطارهادر شبکه بصورت دستی انجام میشود و این موضوع موجب بروز اختلافاتی در نحوه پرداخت مبالغ در ادارات کل گردیده ا ست لذا جهت جلوگیری از بروز خطاهای انسانی ، امکان نظارت بر ریز عملکرد محاسبات دستی، امکان بررسی تطبیقی عملکرد کیلومتراژ بگیران با عملیات حرکت قطارها ،ایجاد سیستم مکانیزه در این خصوص پیشنهاد گردیده است .