سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی محبوب خمامی – ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان، گیلان، ایران

چکیده:
پوسته بادام زمینی در حجم قابل توجهی در ایران موجود است. این سوبسترا می تواند از طریق کمپوست سازی به عنوان منبعی قابل دسترس، بجای پیت در بستر کشت گیاهان زینتی استفاده شود. جهت تعیین تاثیر مقادیر کمپوست پیله بادام زمینی بر عملکرد و خصوصیات فیزیکی بستر کشت گیاهان بنفشه، گل جعفری و دراسنا، آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی در طی پنج ماه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بیشتر فاکتورهای های رشد مورد بررسی جایگزینی مقدار ۲۵ درصد کمپوست پیله بادام زمینی اثر بهتری بر رشد بنفشه و دراسنا و ۷۵% کمپوست پیله بادام زمینی اثر بهتری بر رشد گل جعفری داشته است. نتایج نشان داده که افزایش کمپوست پیله بادام زمینی در جایگزینی با پیت در بستر کشت علاوه بر کاهش مصرف پیت می تواند بر رشد گیاهان بنفشه، گل جعفری و دراسنا موثر باشد.