سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرمسعود رحیمی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترمینالهای مسافربری جزء مهمترین بخش های سیستم حمل و نقل می باشند و نقش بسزایی در تعدیل و تنظیم ضربان نبض ترافیک شهرها دارند. بدلیل رشد روز افزون جمعیت و ایجاد ترافیکهای سنگین و حجیم در معابر اصلی درون و برون شهری که همچون گره های کور و مشکل زا در جهان امروز چهره نمایی می کنند، ایجاد و گسترش ترمینال های مسافربری به منظور کاهش آسیب پذیری ساختار شهرها به مثابه یک ضرورت عینی و گریزناپذیر می باشد. سالیان متمادی است که پایانه های گوناگون مسافر در انواع سیستم های حمل و نقل در نقاط مختلف کشور احداث شده و مورد بهره رداری قرار گرفته اند و توجه به این موضوع در سالهای اخیر از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است به طوری که ترمینال های بسیاری در سالهای اخیر، طراحی و احداث شده اند. با این وجود، هنوز دست اندرکاران برنامه ریزی و ساخت ترمینال ها از ترمینالهای تک مد (منظوره) برای هر مد حمل و نقلی خاص استفاده می نمایند. این در حالی است که در دیگر کشورها مزایای ترمینال های چند منظوره را تشخیص داده و در موارد مناسب اقدام به طراحی و احداث این نوع از ترمینال ها می نمایند. این مقاله ارزیابی اهمیت احداث ترمینال های چند مده ( منظوره) مسافری و امکان سنجی احداث این نوع ترمینال ها برای شهرهای مختلف کشور می باشد.