سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان کشاورز – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
علیرضا شریعتی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
عبدالمحمد علمداری – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله امکان استفاده از مواد شیمیایی جدید در جلوگیری از تشکیل هیدارت در صنایع نفت و گاز کشور به عنوان جایگزین بازدارنده های معمول مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه عملکرد مواد بازدارنده جدید در تشکیل هیدرات، معروف به LDHI (بازدارنده هیدرات با مصرف اندک) بررسی و با عملکرد بازدارنده های ترمودینامیکی معمول (اتانول و مونواتیلن گلیکول) مقایسه شد و مزایا، معایب و محدوده عملیاتی انواع بازدارنده های شیمیایی بررسی گردید. بر اساس این مقایسه مشاهده شده که هرچند بازدارنده های جدید درمقادیر بسیار کمتر عملکرد مشابهی با بازدارندههای معمول ترمودینامیکی دارند و به علاوه سمیت و مشکلات محیطی بسیار کمتری را موجب می شوند، اما هنوز در برخی موارد خاص عملکرد آنها نامطلوب یا مبهم است. در یک مطالعه موردی محسابات ترمودینامیکی تشکیل هیدرات برای خطوط انتقال گاز و میعانات گازی از دریا بهمجتمع گاز پارس جنوبی انجام گرفت. این محاسبات نشان داد که با توجه به شرایط دمایی خلیج فارس، از مواد جدید می توان به عنوان جایگزین مناسب بازدارنده های معمول در انتقال گاز و میعانات گازی استفاده کرد.