مقاله امکان استفاده از نرم افزار فتوشاپ براي اندازه گيري رنگ مواد غذايي: بررسي تغييرات رنگ خرماي مضافتي بم در طي رساندن مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: امکان استفاده از نرم افزار فتوشاپ براي اندازه گيري رنگ مواد غذايي: بررسي تغييرات رنگ خرماي مضافتي بم در طي رساندن مصنوعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ سنجي
مقاله L*a*b*
مقاله نرم افزار فتوشاپ
مقاله تصوير ديجيتالي
مقاله خرماي مضافتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري جويباري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرحناكي عسگر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنگ و ظاهر يک ماده غذايي اولين پارامتر در تشخيص کيفيت آن مي باشد؛ که امروزه از پارامترهاي رنگ سنجي L*a*b* يا CIELab جهت اندازه گيري و گزارش آن استفاده مي شود. در اين پژوهش امکان استفاده از تصوير برداري با دوربين ديجيتال و نرم افزار فتوشاپ براي اندازه گيري پارامترهاي L*،a*  و b* مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که پارامترهاي L*،a*  و b* به دست آمده از نرم افزار فتوشاپ و سيستم هانترلب داراي ضريب همبستگي به ترتيب ۰٫۹۹۵، ۰٫۹۹۷ و ۰٫۹۹۵ مي باشند که ضريب همبستگي مطلوبي مي باشد ولي ارزش اين پارامترها از لحاظ عددي در دو سيستم با هم تفاوت دارند که اين مشکل با استفاده از فرمولهاي پيشنهاد شده قابل اصلاح مي باشد. بعد از تصحيح نتايج به دست آمده از نرم افزار فتوشاپ مي توان از اين داده ها جهت گزارش پارامترهاي رنگ مواد غذايي يا هر ماده ديگر استفاده کرد. از اين روش جهت مطالعه تغييرات رنگ خرماي مضافتي در طي رساندن مصنوعي استفاده شد و مشخص شد که هرسه پارامتر L*،a*  و b* در طي رسيدن خرما کاهش مي يابند.